Autoala on jo muuttunut, oletko sinä muuttanut toimintaasi?

Mika-Matti Ojala
9.9.2021
Autoala ei ole enää entisensä

Moni toimiala on kokenut suuriakin muutoksia ajan sekä teknologian kehittyessä. Autoala ei ole tästä poikkeus. Siinä missä ennen autoalalla keskittyminen oli paljolti yksittäisen auton kauppaamisessa asiakkaalle, on tänä päivänä elintärkeä päämäärä keskittyä 100-prosenttisesti asiakkaiden tarpeiden täyttämiseen. Auton myynti on vain alku tässä kokonaisuudessa, ei varsinainen päämäärä. Asiakkaan tarpeet tulee olla kaiken tekemisen keskiössä. 

Tämän saavuttamiseksi liiketoiminnan on muutettava ajattelutapaansa toimintansa suhteen. On kyettävä siirtämään keskittyminen auton kauppaamisesta mahdollisimman syvän ja moniulotteisen asiakaskokemuksen tarjoamiseen. Auton omistaminen ei ole enää pitkään aikaan ollut asiakkaalle itseisarvo, vaan mahdollisuus ja vapaus liikkua. Juuri tämä onkin se mihin autoalan toimijoiden olisi oleellista keskittyä, sillä se, joka tarjoaa liikkumista palveluna parhaalla asiakaskokemuksella tulee selviämään markkinoilla voittajana. 

Asiakkaan tunteminen on kaikki kaikessa

Autoalan toimijat ovat olleen alusta asti parhaita autojen tuotannon ja innovaatioiden suhteen. Tämä on näkynyt vahvoina brändeinä ja asiakkaiden houkuttelemisena uusien automallien myötä. Autoalan yhä voimakkaampi siirtyminen tilaustalouteen vaatii nykyään kuitenkin uusia toimenpiteitä liiketoiminnan kehittämiseksi.

Kuten todettua, asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen on avain menestykseen. Asiakaskokemusta on kuitenkin hyvin vaikea tai jopa mahdoton kehittää ilman, että on tiedossa, mitä asiakas haluaa. 

Autoilun ympärille on viime vuosina rakentunut suuri määrä erilaisia palveluita, jotka kasvattavat arvoa asiakkaille. Mm. autoiluun liittyvien palveluiden kuten parkkipaikan, polttoaineen jakeluaseman tai autopesun status, sijainti ja hintatiedot ovat autoilijoiden saatavilla erilaisten erillisten palveluiden kautta. Autoilijat käyttävät runsaasti erilaisia palveluita parantaakseen liikkumisen kokemustaan ja näistä autoilijoiden käyttämistä palveluista on olemassa dataa mielin määrin. 

Kysymys kuuluukin, miten autoalan toimijat, erityisesti autoja myyvät toimijat, voisivat kehittää asiakkaillensa tarjoamaa asiakaskokemusta olemassa olevan datan perusteella?

Asiakkaan elinkaari ei pääty poistumiseen autoliikkeestä

Asiakkaat eivät enää tänä päivänä halua ostaa ja omistaa kertaluontoisesti suuria investointeja. Sen sijaan asiakkaat haluavat tuotteensa palveluna, joka on räätälöity juuri heille itselleen. Tämän vuoksi myös autoalan toimijoiden on kyettävä ennustamaan asiakkaan tulevat tarpeet, vastaamaan näihin tarpeisiin sekä auttamaan asiakasta erilaisissa tilanteissa jo ennen kuin ne ilmenevät. Näihin tekijöihin vastaaminen onnistuu siirtymällä tilaustalous-liiketoimintamalliin.

Tilaustalous eroaa perinteisestä liiketoiminnasta myös siinä, että se vaatii saumatonta yhteistyötä liiketoiminnan eri osa-alueilta. Näin ollen esimerkiksi tuotekehitys, markkinointi, myynti tai hallinto ei voi siiloitua vaan toiminta parasta mahdollista asiakaskokemusta kohden on oltava yhtenäistä. Vain tällä tavoin liiketoiminnalla on mahdollisuus vastata asiakkaan elinkaaren eri vaiheiden tarpeisiin ja luoda paras mahdollinen asiakaskokemus elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Emme väitä, että tämä muutos olisi helppo ja se tapahtuisi yhdessä yössä, mutta sen sijaan väitämme, että muutos on välttämätön mikäli haluat liiketoiminnallesi tulevaisuuden autoalalla.

E’s Care - ratkaisu autoalan tilaustalouteen

E’s Care on alusta asti suunniteltu juuri autoalan tilaustalouden tarpeisiin. Oli kyseessä sitten esimerkiksi leasing-tuotteiden, sijaisautopalveluiden tai huolenpitosopimusten tarjoaminen asiakkaille, E’s Care vastaa tarpeisiisi. E’s Care hoitaa kaiken kuten palvelutuotteen myynnin, laskutuksen, raportoinnin, markkinointiautomaation, lisäpalveluiden myynnin ja laskutuksen aina asiakkaan elinkaaren alusta sen loppuun asti. 

E’s Care on yhteensopiva kaikkien yleisimpien autoalan muiden tietojärjestemien, kuten AutoMaster, AutoFutur, WebSales, Netwheels ja SSM kanssa. Myös muut tarpeelliset integraatiot ovat mahdollisia.

Jos haluat kuulla, miten E’s on ratkaisu näihin kysymyksiin, ota meihin yhteyttä!