Käytämme evästeitä verkkosivustollamme, jotta käyttökokemuksesi olisi parempi.
Artikkeli / / Tilaustalouden trendit 2022 (1/2)

Tilaustalouden trendit 2022 (1/2)

Mika-Matti Ojala
27.9.2022

Tilaustalous liiketoimintamallina kasvattaa suosiotaan vuosi vuodelta. Muutokset ympäröivässä yhteiskunnassa monilta osin vain vauhdittavat tätä kehitystä ja vuosi 2022 tulee jatkamaan tätä kehityssuuntaa vahvasti. Tässä kaksiosaisessa uutiskirjeessä nostan tiettyjä teemoja esille, jotka erityisesti tulevat olemaan osa tilaustalous-liiketoimintamallin menestystarinaa alkaneena vuotena.

Tilaustalous, tai tarkemmin sen englanninkielinen käsite, subscription economy on jo pitkään ollut tuttu käsite markkinoilla erityisesti kk-maksullisina palveluina kulutettavien ohjelmistopalveluiden kautta. SaaS onkin varmasti kaikille se tunnetuin muoto tilaustaloudesta. Emme voi kuitenkaan sanoa tilaustalouden olevan vielä kaikille tuttu liiketoimintamalli perinteisimmillä toimialoilla. Tämä koskee niin kuluttajia kuin palveluntarjoajiakin.

Eletty pandemia ja sitä seurannut digitalisoituminen ja kuluttajakäyttäytymisen muutos on pysyvästi muuttanut sitä, mitä kuluttajat haluavat ja vaativat. Silti kaikesta huolimatta, edelleen monet toimijat aliarvioivat kuluttajia ja vannovat edelleen tuotetalouden nimeen. Valitettavasti kyseiset toimijat maksavat tästä kovan hinnan. Hintana on asiakaskokemus. Seuraavaksi olen nostanut muutaman teeman, jonka uskon korostuvan trendinä tilaustaloudessa alkaneena vuotena.

Kulutuksen kasvu

Ennusteiden mukaan tänä vuonna pandemia kohtaa päätöksensä ja maailma avautuu uudelleen. Samoin avautuu kuluttajien patoutunut ostovoima, jolloin palveluiden kysynnän voidaan olettaa kasvavan.

Kulutuksen kasvu luo markkinoille kysyntää, johon kenen tahansa palveluntarjoajan tulisi kyetä vastaamaan. Markkinat ja kysyntä taas ovat ne perusteelliset vaatimukset minkä tahansa liiketoiminnan mahdollisuuksille. Tämä koskee myös tilaustaloutta ja siinä toimivia yrityksiä. Kasvavat markkinat ovat mahdollisuus, jota ei tulisi jättää käyttämättä hyödyksi. Näin ollen nyt on mitä parhain hetki varmistaa oman tilaustalousliiketoiminnan kunto ja kyvykkyys.

Liiketoiminnan ennustettavuuden tarpeen lisääntyminen

Pandemia on osoittanut, että asiat voivat muuttua hyvinkin nopeasti. Tämä tuottaa liiketoiminalle ongelmia ennen kaikkea ennustettavuuden kannalta. Tänään kannattava liiketoiminta saattaa ensi viikolla olla suurissa ongelmissa suurten mullistusten seurauksena.

Tilaustaloudessa yhtenä keskeisempänä mitarina on kuukausittain toistuva liikevaihto (MRR) tai vuosittain toistuva liikevaihto (ARR). Kun liiketoiminta perustuu toistuvaisveloitteiseen asiakkaille toimitettavaan palveluun, pysyvät asiakkaat asiakkaina todennäköisemmin myös vaikeina aikoina ja jo nyt tammikuussa tiedämme hyvin tarkkaan tämän vuoden liikevaihdon (minimissään). Liiketoiminnan mittarointi ja sen avulla tapahtuva ennustettavuus on yksi tilaustalouden selkeistä eduista.

Asiakas on kuningas

Tästä asiasta tuskin tarvitsee väitellä.

Tilaustaloudessa asiakaskokemus on kaikki kaikessa ja vain ja ainoastaan erinomaisella asiakaskokemuksen luonnilla tilaustalous voi liiketoimintamallina olla kannattava. Juuri siksi asiakkaaseen ja hänen osto- sekä kulutuskokemukseensa panostaminen ovat kaikki kaikessa.

Vuosi vuodelta asiakkaat ovat tulleet  yhä tietoisemmiksi omasta asiakaskokemuksestaan samalla kun tarjonta ja valintamahdollisuudet markkinoilla ovat kasvaneet. Nämä yhdessä tekevät sen, että nyt ja jatkossa parhaiten pärjäävät vain ne, joilla asiakaskokemus on aidosti kilpailutekijä.

[jatkuu seuraavassa artikkelissa]

#tilaustalous #subscriptioneconomy